Påmelding

Innsending av informasjon

Velg «Innsending» under menyen Påmelding eller i menyen Innsending på høyre side. Frist for innsending av informasjon er mandag 17. februar.

Festkonsert – overføring til Peer Gynt-salen

Alle musikanter og 2 voksne per korps vil få tildelt festkonsertbilletter. For å dekke behovet ut over det så overfører vi festkonserten fra Griegsalen til Peer Gynt-salen.

Frist en for å forhåndsbestille billetter er onsdag 12. mars. Etter dette må billettene kjøpes i Grieghallen under arrangementet.

Påmelding

Påmeldingsfrist: fredag 17. januar 2014.

Bruk følgende skjema for påmelding:

Om billetter til festkonsert

Gjennom flere år har arrangørene av Hordablæsten slitt med at kapasiteten i Grieghallen egentlig er for liten til alle deltakerne samt foreldre og andre som vil være med. Vi har derfor valgt å ta opp bestilling av festkonsertbilletter i forbindelse med påmeldingen. Prisen per billett er kr 50,- for musikanter og kr 100,- for voksne (se invitasjon for mer informasjon om fordeling av tilgjengelige billetter).

I den forbindelse så er det viktig at det ikke bestilles festspillbilletter mer enn en gang per musikant:

  • Dersom en musikant er med i et korps så bestilles billettene til festkonserten via korpsets påmelding. Da skal det IKKE bestilles festkonsertbilletter når en melder på musikanten som solist og/eller i ensemble.
  • Dersom en musikant ikke er med i korps men både som solist og i ensemble så er det viktig at festkonsertbilletter bare bestilles ett av stedene.