Invitasjon

Hordablæsten er den største musikkonkurransen for skole- og generasjonskorps, ensembler og solister i Hordaland. Med andre ord en musikalsk utfordring for alle korps i regionen. Det blir konkurranser for janitsjar og brass (1., 2. og 3. divisjon), juniorkorps, generasjonskorps, ensembler og solister. I tillegg blir det seminar for aspirantene som er for unge til å være med i korpskonkurransene.

Dragefjellets Musikkorps, Sandvikens Ungdomskorps og Skjold Skoles Musikkorps har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten i 2014.

Vi ønsker med dette alle velkommen til spennende konkurransedager i

Grieghallen

fredag 14. mars og lørdag 15. mars 2014

Påmeldingsfrist: fredag 17. januar 2014

Viktige frister:

 • Fredag 17. januar: påmeldingsfrist
 • Mandag 17. februar: innsending av partitur, noter, deltakerliste, korpsomtale, korpsbilde, sceneoppsett
 • Fredag 7. mars: betalingsfrist

Konkurranse fredag 14. og lørdag 15. mars

Korpskonkurransene går av stabelen i Griegsalen og Peer Gynt-salen. Ensemble- og solistkonkurransene blir i hovedsak gjennomført i andre rom og saler i Grieghallen samt andre nærliggende lokaler. Alle konkurransene er åpne for publikum.

I de siste årene har det vært stor påmelding til dette arrangementet. Av arrangementstekniske hensyn oppfordrer vi korpsene til å vurdere om en med fordel kan motivere musikantar til å samle seg i ensembler fremfor solistopptredener.

Fredag 14. mars er i utgangspunktet beregnet på juniorkorps, generasjonskorps og ensembler, mens lørdag 15. april er tiltenkt korps og solister. Eksakt inndeling og tidsplan kommer vi tilbake til så snart som mulig etter at påmeldingsfristen er ute. NB! Det kan da også bli omrokkeringer på dagene, så sett av hele helgen.

Aspirantseminar lørdag 15. mars

Også i år blir det arrangert aspirantseminar. Sammen med instruktører skal aspirantene øve inn et program som de skal fremføre under festkonserten i Griegsalen under festkonserten. Dette har vist seg å være veldig motiverende for ferske musikanter.

Festkonsert lørdag 15. mars

Festkonsert med premieutdeling starter kl. 19:30. Dørene åpner kl. 19:15. Vi satser på at festkonserten varer i ca. 2 timer.

Årets festkonsert foregår som vanlig i Griegsalen og blir spilt av Hordaland ungdomskorps (HUK). Festkonserten blir avsluttet med premieutdeling.

Gjennom flere år har arrangørene av Hordablæsten slitt med at kapasiteten i Grieghallen egentlig er for liten til alle deltakerne samt foreldre og andre som vil være med. Vi har derfor valgt å gjøre noen endringer med formål å gjøre det mer forutsigbart om en får plass på festkonserten eller ikke. Slik blir derfor billettene til festkonserten fordelt:

 • Ved påmelding bestiller korpsene hvor mange festskonsertbilletter man vil ha til musikanter, og hvor mange festkonsertbilletter man vil ha til andre.
  • Musikanter (solister, deltakere i ensembler og deltakere i korps) betaler kr 50,- per billett. Deltakeravgiften blir redusert (se detaljer under Deltakeravgift)
  • Andre betaler kr 100 per billett.
 • Straks påmeldingsfristen er ute så fordeles festkonsertbillettene. Musikanter har førsteprioritet, deretter fordeles billettene på øvrige som ønsker billetter. Dersom det ikke er nok billetter så blir antallet billetter som hvert korps får redusert. NB! Det blir altså ekstra viktig å overholde påmeldingsfristen, ellers risikerer man at festkonsertbillettene er fordelt når man melder seg på.
 • Dersom det er billetter til overs etter fordelingen så selges de lørdag 15. mars.
 • Aspiranter deltar gratis på festkonserten og sitter på scenen.

Vi håper med dette å gjøre festkonserten litt mer forutsigbar for alle.

Mat og drikke

Det vil være kafé i Grieghallens foajé hele dagen.

Konkurranseregler

NMF Hordaland sitt konkurransereglement for Hordablæsten (se Reglement).

Bedømming

Åpen

Premiering

 • Det kan gis opp til 100 poeng for en framførelse.
 • I klassen for juniorkorps får korpsene musikalsk vurdering på prestasjon, og 1.-3. plass blir premiert. De øvrige korpsklassene får musikalsk vurdering på prestasjon, poeng og plassering. 1.-3. plass blir premiert. Alle korps blir lest opp.
 • Solister og ensembler får musikalsk vurdering. 1.-3. plass blir premiert, og 4.-6. plass blir plassert og lest opp. Dersom det er færre enn 10 deltakere i en klasse, blir kun de tre beste plassert og premiert. Alle deltakere får diplom og dommerkommentarer.
 • Dommernes avgjørelser er endelig og kan ikke omgjøres.

Musikkvalg

Selvvalgt

Klasser

Korps:

 • 1., 2. og 3. divisjon brass
 • 1., 2. og 3. divisjon janitsjar
 • Generasjonskorps
 • Juniorkorps

Ensembler (alder på eldste musikant bestemmer klassen):

 • Ensemble klasse Junior. Det året deltakerne fyller 11 år og yngre (født 2003 eller seinere).
 • Ensemble klasse 12/13: Det året deltakerne fyller 12 år og 13 år (født 2001-2002)
 • Ensemble klasse 14/15: Det året deltakerne fyller 14 år og 15 år (født 1999-2000).
 • Ensemble klasse 16/17: Det året deltakerne fyller 16 år og 17 år (født 1997-1998).
 • Ensemble klasse 18/19: Det året deltakerne fyller 18 år og 19 år (født 1995-1996).

Solister:

 • Solist klasse 11: Det året deltakerne fyller 11 år (født 2003 eller seinere).
 • Solist klasse 12: Det året deltakerne fyller 12 år (født 2002).
 • Solist klasse 13: Det året deltakerne fyller 13 år (født 2001).
 • Solist klasse 14: Det året deltakerne fyller 14 år (født 2000).
 • Solist klasse 15: Det året deltakerne fyller 15 år (født 1999).
 • Solist klasse 16: Det året deltakerne fyller 16 år (født 1998).
 • Solist klasse 17: Det året deltakerne fyller 17 år (født 1997).
 • Solist klasse 18: Det året deltakerne fyller 18 år (født 1996).
 • Solist klasse 19: Det året deltakerne fyller 19 år (født 1995).

Teknisk arrangør tar forbehold om at det kan bli for stor påmelding i enkelte klasser, og at det dermed kan måtte settes en begrensning i antall deltakere. I disse tilfellene vil det være påmeldingsdato som gjelder («først til mølla»-prinsippet).

Spilletid

 • 1. divisjon: inntil 15 minutter
 • 2. og 3. divisjon: inntil 13 minutter
 • Generasjonskorps: inntil 13 minutter
 • Juniorkorps: inntil 13 minutter
 • Ensembler: inntil 8 minutter
 • Solister født 1995-2001: inntil 8 minutter
 • Solister født 2002 eller seinere: inntil 5 minutter

Man teller minutter fra første spilte tone. Tidsskjemaet i Hordablæsten er stramt, så vi er avhengige av at ingen går over tillatt spilletid. Det kan i så fall medføre diskvalifikasjon.

Utstyr

 • Piano og CD-spiller er tilgjengelig i alle solistklasser. Akkompagnatør må skaffes av solist for egen regning.
  NB! Siden mange bruker samme akkompagnatør så må navn på denne oppgis ved påmelding slik at det blir mulig å sette opp en spilleplan.
 • Ensembler og korps har ikke anledning til å benytte akkompagnatør eller CD-spiller (det er heller ikke piano i rommene som benyttes).
 • Solister og ensembler er selv ansvarlige for å ha tilgjengelig nødvendig utstyr/instrumenter.

Slagverk

Listen under inneholder slagsverksutstyr som er tilgjengelig i de to salene Griegsalen og Peer Gynt-salen. Utstyret kan benyttes av de korps og ensembler som spiller i disse salene (dvs alle korpsklassene i tillegg til de ensembleklassene som blir satt opp i Peer Gynt-salen. Hvilke ensembleklasser det er bestemmes etter at påmeldingsfristen har gått ut).

Endring siden invitasjonen ble sendt ut: på grunn av stor påmelding så må vi flytte korpsklassen for junior til en sal hos Frelsesarmeen (denne ligger like ved Grieghallen). Utstyrslisten for denne salen er lagt til. Dersom det er noe utstyr juniorene trenger ut over dette så kan man ta kontakt med Harald Borge på telefon 91889339.

Peer Gynt-salen:

Utstyr Merke
4 pauker: 32”, 29”, 26”, 23” Adams
Konsert stortromme: 36” Premier
Xylofon Musser
Wibrafon Adams
Marimba Majestic
Klokkespill Musser
Trommesett med cymbaler og hi-hat Ludvig
Skarptromme på stativ Pearl
Tam tam 23” Zildian
Rørklokker Premier
3 stk. stikkebord

Griegsalen:

Utstyr Merke
4 pauker: 32”, 29”, 26”, 23”` Ludvig
Konsert stortromme: 36” Adams
Xylofon Musser
Wibrafon Premier
Marimba Premier
Klokkespill Adams
Trommesett med cymbaler og hi-hat Premier
Skarptromme på stativ Majestic
Tam tam 36” Zildian
Rørklokker Ross
3 stk. stikkebord

Frelsesarmeen:

Utstyr Merke
Konsert stortromme: 36” Adams
Xylofon Musser
Klokkespill Musser
Trommesett med cymbaler og hi-hat Ludvig
Skarptromme på stativ Pearl

Det er stortrommekøller på scenen, men alt annet av køller må musikantene ha med selv.

Notestativ

Arrangør stiller med notestativ både i oppvarmingsrom og konkurranserom.

Deltakeravgift

 • Musikanter (solister, deltakere i ensemler og medlemmer i korps): kr 230,- per deltaker
 • Festkonsert: kr 50,- for musikanter, kr 100,- for øvrige
 • Aspiranter: kr 250,- (inkluderer festkonsert)

Betalingsfrist

Fredag 7. mars 2014. Faktura blir tilsendt ca 14 dager i forkant.

Innsending av informasjon:

Frist for innsending av av informasjon er 17. februar 2014 (e-post må være sendt den dagen og brev må være poststemplet den dagen).
 • Partitur for korps. Må merkes med navn, nummereres dersom man spiller flere stykker og sendes i to eksemplarer på papir til
  Skjold Skoles Musikkorps, Postboks 228, 5858 Bergen.
 • Noter for solister og ensembler. Må merkes med navn, nummereres dersom man spiller flere stykker, scannes og sendes elektronisk – se Innsending.
 • Deltakerliste (navn på alle korpsmusikanter som skal spille i konkurransene). Må sendes elektronisk – se Innsending.
 • Omtale av korps (vi trenger ikke omtale av ensembler og solister). Korpsomtalen kan bli lagt ut på hordablaesten.skjoldkorps.no. Må sendes elektronisk – se Innsending.
 • Bilde av korps. Send oss gjerne et bilde av korpset dersom vi får lov til å legge det ut på hordablaesten.skjoldkorps.no - se Innsending..
 • Sceneoppsett for korps. Må scannes og sendes elektronisk – se Innsending..
Presisering: partiturer for korpsene skal sendes på papir i to eksemplarer, all annen informasjon skal kun sendes elektronisk.

Gebyr

Ved for sein innlevering av partitur, noter og sceneoppsett blir det påregnet et gebyr på kr 500,-.

Påmelding

http://hordablaesten.skjoldkorps.no

Påmeldingsfrist

Fredag 17. januar 2014. Påmeldingen er bindende og innbetalt påmeldingsavgift blir ikke refundert.