Infosending 2 – 25. februar

Husk betalingsfrist 7. mars 2014
Husk bestilling av festkonsertoverføring 7. mars 2014

Spillesteder og spilletider

Fredag 15. mars:

Klasse Sted Tidspunkt
Juniorkorps Frelsesarmeen – Storsalen 16:00 – 20:15
Generasjonskorps Grieghallen – Peer Gynt-salen 16:00 – 19:30
Ensemble junior Grieghallen – Bekken 16:00 – 19:50
Ensemble klasse 12-13 Grieghallen – Troldtog 16:00 – 21:20
Ensemble klasse 14-15 Grieghallen – Småtroll 16:00 – 19:40
Ensemble klasse 16-17 Grieghallen – Klokkeklang 16:00 – 19:30
Ensemble klasse 18-19 Grieghallen – Peer Gynt-salen 19:45 – 21:20

Lørdag 15. mars:

Klasse Sted Tidspunkt
Korps 1. divisjon brass Grieghallen – Griegsalen 14:00 – 16:30
Korps 2. divisjon brass Grieghallen – Griegsalen 09:00 – 12:00
Korps 3. divisjon brass Grieghallen – Peer Gynt-salen 09:00 – 13:42
Korps 1. divisjon janitsjar Grieghallen – Griegsalen 16:40 – 17:50
Korps 2. divisjon janitsjar Grieghallen – Griegsalen 12:10 – 13:50
Korps 3. divisjon janitsjar Grieghallen – Peer Gynt-salen 13:52 – 18:06
Solist klasse 10 Grieghallen – Klokkeklang 09:00 – 12:21
Solist klasse 11 Grieghallen – Småtroll 09:00 – 15:08
Solist klasse 12 Grieghallen – Troldtog 09:00 – 14:26
Solist klasse 13 Bergen kulturskole – rom 201 09:00 – 17:20
Solist klasse 14 Bergen kulturskole – rom 207 09:00 – 16:40
Solist klasse 15 Bergen kulturskole – rom 334 09:00 – 15:50
Solist klasse 16 Bergen kulturskole – rom 310 09:00 – 15:20
Solist klasse 17 Bergen kulturskole – rom 318 09:20 – 13:20
Solist klasse 18 Bergen kulturskole – rom 318 13:30 – 16:00
Solist klasse 19 Grieghallen – Klokkeklang 14:30 – 17:40

Spilleplan

Spilleplanen for alle divisjoner og klassene er vedlagt denne infosendingen. Om dere finner skrivfeil så må vi få beskjed om det umiddelbart, ellers blir det feil også i programmet.

Noen musikanter har litt kort tid mellom solist-/ensemblespilling og korpsspilling. Vi beklager at det blir slik, men med et så stort arrangement som Hordablæsten så er det vanskelig å unngå det.

Tidene som er oppgitt er tider når man skal spille. Tider for å bli hentet er slik:

Klasse Hentes fra oppakking Hentes fra oppvarming
Korps 25 minutter før oppgitt tid 10 minutter før oppgitt tid
Ensembler 15 minutter før oppgitt tid 5 minutter før oppgitt tid
Solister 15 minutter før oppgitt tid 5 minutter før oppgitt tid

Festkonsert – bestilling av billetter

Fordelingen av billetter til festkonserten er foretatt, og alle musikanter samt 2 voksne per korps som ønsker plass har fått det.

Vi prøver derfor å tilby en løsning med overføring av lyd og bilde fra festkonserten i Griegsalen til Peer Gynt-salen. Dette er imidlertid kostbart å gjøre, og vi er avhengige av et tilstrekkelig antall bindende påmeldinger.

Vi skulle gjerne hatt noen flere bestillinger før vi er sikre på at dette kan la seg gjennomføre, så vi oppfordrer alle som vurderer å bestille så snart som mulig.

Vi legger opp til følgende:

Kan de av dere som ønsker slike billetter og som ikke allerede har bestilt bestille det så fort som mulig? Alle musikanter som har bestilt samt 2 voksne fra hvert korps som har bestilt får plass i Griegsalen.

Aspirantseminar

Henrik Juul-Pedersen har erfaring som musikklærer i Sør-Afrika, og sammen med fem sørafrikanere fra NMFs fredskorpsprosjekt PULSE er han ansvarlig for årets aspirantseminar. Stolene og notene forsvinner og musikken læres inn på gehør sammen med enkle dansebevegelser! Du kan lese mer om PULSE på http://pulsestrongertogether.com/ og http://www.spilleglede.no/pulse/.

De korps som har musikanter påmeldt til aspirantseminar får om kort tid egen informasjon om dette. Korps som har mindre enn 10 aspiranter skal ha en voksen per korps på scenen sammen med musikantene. Korps med 10 eller flere aspiranter skal ha to voksne per korps på scenen sammen med musikantene. Det er ikke anledning for de voksne som følger aspirantene å sitte i selve Griegsalen.

Facebook

Husk også at Hordablæsten 2014 finnes på Facebook som et arrangement under NMF Hordaland:
https://nb-no.facebook.com/events/627675673934366/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&source=1

Twitter

Vil du tvittre om Hordablæsten. Da bruker du hashtag #hordab14.

Gjennomføring av konkurransene

Hordablæsten har et stramt tidsskjema og mange elementer som henger sammen – musikanter spiller i både ett og to korps, de spiller også i ensembler og som solilster, og mange bruker også samme pianister.

For å unngå sprekk i tidsskjemaene så gjelder følgende:

  • Alle må møte opp i god tid slik at man er klar når man skal bli hentet fra oppakking
  • Vi har sammen med NMF bestemt at det ikke er lov å gå inn i konkurranserommet før man faktisk skal inn for å spille.

Kart

Arrangementet foregår i tre lokaler:

  • Fredag: i Grieghallens Peer Gynt-del merket (2) på kartet, samt i Frelsesarmeen merket (3) på kartet.
  • Lørdag: i Grieghallen merket (1) og (2) på kartet, samt i Bergen kulturskole merket (4) på kartet. I tillegg er det aspirantseminar i Frelsesarmeen merket (3) på kartet.

Kart over spillesteder