Aspirantinformasjon

Vi ønsker alle aspiranter velkommen til det tradisjonsrike aspirantseminaret lørdag 15. mars!

Henrik Juul-Pedersen har erfaring som musikklærer i Sør-Afrika, og sammen med fem sørafrikanere fra NMFs fredskorpsprosjekt PULSE er han ansvarlig for årets aspirantseminar.

Stolene og notene forsvinner og musikken læres inn på gehør sammen med enkle dansebevegelser!

aspirant_forside

PulsePULSE er navnet på et samarbeidsprosjekt mellom Norges Musikkorps Forbund (NMF), den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation (FBF) og Fredskorpset (FK). 

Henrik Juul-Pedersen har erfaring som musikklærer i Sør-Afrika, og sammen med fem sørafrikanske instruktører fra PULSE er han ansvarlig for årets aspirantseminar. De sørafrikanske instruktørene kommer fra Field Band Foundation som NMF har samarbeidet med i 13 år.

Du kan lese mer om PULSE på http://pulsestrongertogether.com/ og http://www.spilleglede.no/pulse/.

Programmet blir slik

Det er rundt 260 musikanter som skal delta på aspirantseminaret. Disse deles inn i fire grupper.

Gruppe 1 (10:00-11:45) – oppmøte på Frelsesarmeen: Bønes skolekorps, Haugland skulekorps, Hellen skoles musikkorps, Kaland Skulemusikklag, Kaland skolemusikkorps, Kløvheim skulekorps, Lone skulemusikk, Minde skoles musikkorps, Salhus Skolemusikk, Skodvin skulemusikk og Træet skulemusikkorps.

Gruppe 2 (12:00-13:45) – oppmøte på Frelsesarmeen: Kolbeinsvik/Drøna/Vinnes skulekorps, Rossland skulekorps, Rubbestadneset Skulekorps, Strusshamn skoles musikklag, Ulvik skulemusikklag og  Voss skulemusikk.

Gruppe 3 (14:30-16:15) – oppmøte på Frelsesarmeen: Arna skulemusikklag, Haukeland Kronstad skolekorps, Hordabø skulemusikklag, Indre Arna skulemusikklag, Li & Flaktveit juniorkorps, Sagstad skulekorps, Samnanger skulemusikklag og Sæbø skulemusikklag.

Gruppe 4 (16:30-18:15) – oppmøte på Frelsesarmeen: Alvøen skolekorps, Garnes skolekorps, Haukås skolemusikk, Hordvik Skolemusikklag, Mathopen skoles musikkorps, Midttun skoles musikkorps, Oddale og Skjold skoles musikkorps.

 

Generalprøve – Alle møter i garderoben ved hovedinngangen til Grieghallen kl. 18:45.

Festkonsert (19:30)Griegsalen: barna sitter allerede på scenen når festkonserten begynner. Korps som har mindre enn 10 aspiranter skal ha en voksen per korps på scenen sammen med musikantene. Korps med 10 eller flere aspiranter kan ha to voksne per korps på scenen sammen med musikantene. Det er ikke anledning for de voksne som følger aspirantene å sitte i selve Griegsalen. Det er ofte kjedelig for aspirantene å sitte på scenen under hele konserten, så i år går de ut sammen med de voksne som følger dem etter at de har opptrådt og kan bruke billetten sin til å se resten av festkonserten fra Peer Gynt-salen om de vil.

Aspirantene skal i gruppene øve inn fellesnumre som spilles sammen med Hordaland Ungdomskorps (HUK) på festkonserten. Musikalsk leder for seminaret er Henrik Juul-Pedersen.

Aspirantene møter opp til oppsatt tid til registrering ved Frelsesarmeen (se kart bakerst i skrivet). Hvert korps stiller med minst en voksen som melder inn hvem fra sitt korps som møter opp og følger dem resten av dagen. Aspirantene deles opp i fire grupper som øver i løpet av lørdagen. Seminaret avsluttes med opptreden på festkonserten som starter kl. 19:30.

NB! Etter at aspirantene har vært på sin gruppe, tar de voksne fra hvert korps ansvar for sine aspiranter frem til oppmøte til generalprøven kl. 18:45.

Blåserne må ta med seg instrument og munnstykke mens slagverkere tar med seg skarptromme med trommestikker eller klokkespill med køller, alternativt kubjelle eller annen småperc. Ingen trenger å ta med seg notestativ. Det oppfordres til at barna tar med seg vannflaske og litt niste.

Vi ber om at dersom det er relevant informasjon lederne bør ha om medisinbruk, allergier osv., så gis dette ved fremmøte eller på forhånd til arragørene (mobil 92685085, e-post hordablaesten@skjoldkorps.no). Andre spørsmål kan rettes til same mobil/e-post.

Vi ser frem til et flott seminar og en forrykende festkonsert!

 

Beste hilsen fra Hordablæsten 2014

Aspirantseminaret foregår i Frelsesarmeen (Strømgaten 16), markert som (3) på kartet under:

Kart over spillesteder