Informasjon

Informasjon som sendes til korpsene legges også ut her. Se forøvrig invitasjonen som inneholder mye informasjon.

Infosending 3 (publisert 7. mars 2014)

Infosending 3 er nå sendt ut til korpsene. Du finner det i menyen til høyre, eller her som PDF. Av hovedinnholdet kan vi nevne:

 • Facebook-konkurranse
 • Spilleplan
 • Sekretariat
 • Registrering og deltakerposer
 • Billetter
 • Konkurranseoversikt

Aspirantinformasjon (publisert 4. mars 2014)

Aspirantinformasjonen om aspirantseminaret lørdag 15. mars er nå sendt ut til korpsene. Du finner det i menyen til høyre, eller her som PDF. Av hovedinnholdet kan vi nevne:

 • Fordeling i grupper
 • Kort om PULSE
 • Praktisk informasjon
 • Generalprøve og festkonsert

Infosending 2 (publisert 25. februar 2014)

Infosending 2 er nå sendt ut til korpsene. Du finner det i menyen til høyre, eller her som PDF. Av hovedinnholdet kan vi nevne:

 • Spillesteder og spilletider
 • Spilleplan
 • Festkonsert og billetter
 • Aspirantseminar
 • Facebook og Twitter

Infosending 1 (publisert 4. februar 2014)

Infosending 1 er nå sendt ut til korpsene. Du finner det i menyen til høyre, eller her som PDF. Av hovedinnholdet kan vi nevne:

 • Rekordpåmelding
 • Innsending av informasjon
 • Festkonsert og billetter
 • Nytt spillested for juniorklassen
 • Lokalaviser – bruk skjemaet her for å fortelle oss om din lokalavis